medline@medline.pl

515 088 687

Zestaw ratowniczy PSP R1 w plecaku Med Pack dla Straży Pożarnej

  • Zestaw ratowniczy PSP R1 w plecaku Med Pack dla Straży Pożarnej

Zestaw ratowniczy PSP R1 w plecaku Med Pack dla Straży Pożarnej

Kod produktu: PSP_zestaw R1_plecak

                         

Zestaw ratowniczy PSP R1 w plecaku Med Pack dla Straży Pożarnej

Zestaw ratowniczy R1 w plecaku Med Pack dla Straży Pożarnej  (Vat 8%)

Zestaw ratowniczy R1 został skonstruowany zgodnie z wytycznymi KGPSP, dotyczącymi wyposażenia w sprzęt ratowniczy jednostek PSP, OSP oraz innych podmiotów ratowniczych, wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Stanowi on również standard wyposażenia zgodnie z Ramowym Programem Szkolenia z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Skład zestawu R1 umożliwia podjęcie takich czynności jak:

• odsysanie treści z dróg oddechowych
• wentylacja czynna i bierna
• tlenoterapia 100% tlenem
• ochrona termiczna
• opatrywanie ran i krwotoków
• opatrywanie oparzeń
• unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć
• ewakuacja i transport poszkodowanego