aXonnite Silver uniwersalny preparat dezynfekcyjny
Loading...

aXonnite Silver uniwersalny preparat dezynfekcyjny

aXonnite Silver uniwersalny preparat dezynfekcyjny to gotowy do użycia i bezpieczny dla ludzi preparat biobójczy na bazie wody, o neutralnym pH i bardzo szerokim zastosowaniu. Dzięki zawartości niejonowych cząstek srebra aXonnite® regularne stosowanie długotrwale zabezpiecza powierzchnie i zapobiega namnażaniu się wirusów, bakterii i grzybów, również pomiędzy cyklami sprzątania i klasycznej dezynfekcji.

Preparat dezynfekcyjny Axonnite Silver

aXonnite Silver uniwersalny preparat dezynfekcyjny – właściwości:

Niejonowe cząstki aXonnite Silver w odróżnieniu od jonowych koloidów (np. z kationami srebra) charakteryzuje:

 • wysoka stabilność i neutralność chemiczna,
 • dużo dłuższe działanie biobójcze i wysoka skuteczność nawet przy niskich stężeniach (2-5ppm),
 • odporność na światło UV oraz brak barwienia materiałów (bezbarwny koloid),
 • hamowanie tworzenia biofilmów potwierdzone badaniami BMIC,
 • brak możliwość wytworzenia szczepów opornych,
 • wysokie bezpieczeństwo dla ludzi (praktycznie nie wymaga stosowania środków ochrony indywidualnej),
 • brak genotoksyczności i cytotoksyczności potwierdzony przez Narodowy Instytut Leków,
 • brak bioakumulacji potwierdzony badaniami w testach przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Leków,
 • stała jakość, wielkość cząstek i stężenie certyfikowane przez TÜV według normy ISO 13485 dla wyrobów medycznych.         

Urządzenia do zamgławiania preparatami aXonnite:

 • zamgławiacz elektro-statyczny Vycel 4,
 • zamgławiacz ultradźwiękowy UX4,
 • robot zamgławiający BooCax BubbleFish,
 • mikrozamgławiacz 99MB.

Najpopularniejsze produkty