Weinmann respirator Medumat Transport
Loading...

Weinmann respirator Medumat Transport

Weinmann respirator Medumat Transport to respirator stacjonarno-transportowy z zaawansowanymi trybami wentylacji ciśnieniowej i objętościowej umożliwiający transportowanie pacjenta z każdą niewydolnością oddechową. Medumat Transport jest jednym z najpopularniejszych respiratorów transportowych na polskim rynku, który sprawdzi się w obszarze ratownictwa medycznego (działań ratunkowych na miejscu zdarzenia i podczas transportu do szpitala), a także w transporcie wewnątrzszpitalnym oraz pozaszpitalnym.

Zaawansowany respirator transportowy jest jednym z najlepszych respiratorów ciśnieniowo i obojętościowo-zmiennych, przeznaczonych do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt. Respirator z zaawansowanymi trybami wentylacji, daje możliwość wentylacji pacjenta do 30 dni. Posiada tryby ciśnieniowe, które umożliwiają wentylację pacjenta ze śródmiąższowym zapaleniem płuc, czyli z przypadku powikłań wywołanych przez COVID-19.

Respirator Medumat Transport

Weinmann respirator Medumat Transport – najważniejsze cechy:

Tryby wentylacji:

  • ciśnieniowo-zmienne (PCV, CPAP+ASB, BiLevel),
  • objętościowo-zmienne (IPPV, S-IPPV, SIMV),
  • objętościowo-zmienne z regulowanym ciśnieniem (PRVC),
  • z możliwością podłączenia wszystkich trybów wentylacji – NIV,
  • W trybie CPAP+ASB aparat umożliwia oddychanie spontaniczne z ciągłym dodatnim ciśnieniem powietrza i dodatkowym wspomaganiem oddechu. Po wystąpieniu bezdechu aparat ^ automatycznie kontynuuje wentylację w trybie BiLevel lub SIMV w zależności od preferencji użytkownika, z ustawionymi wcześniej parametrami wentylacji.

Monitoring:

  • pomiar objętości i przepływu oddechu (BiCheck),
  • pomiar ciśnienia w drogach oddechowych,
  • pomiar ciśnienia szczytowego, średniego, plateau,
  • pomiar nieszczelności maski w trybie NIV,
  • kapnografia mierzona w strumieniu bocznym (opcjonalnie).

Najpopularniejsze produkty