medline@medline.pl

515 088 687

Ambulanse

Ambulanse

Sprzęt medyczny

Decyzja o wyposażeniu Ambulansu oparta jest o wiele czynników. Podstawowym jest spełnienie wymogów ustawy o Ratownictwie Medycznym i wymogów NFZ.

Poza tym często bierze się pod uwagę takie czynniki jak: ekonomiczność, trwałość, gwarancja. Coraz więcej uwagi przykłada się również do jakości pracy personelu medycznego. Skuteczna akcja ratunkowa, to podstawa ich pracy. Ratownicy do tego potrzebują odpowiedniego sprzętu, niezawodnego, ergonomicznego, zapewniającego im bezpieczeństwo pracy. Stacje Pogotowia realizujące swoje codzienne zadania mogą się zdecydować na klika wariantów wyposażenia w zależności od swoich potrzeb.