medline@medline.pl

515 088 687

Kwalifikowana pierwsza pomoc

Kwalifikowana pierwsza pomoc

Sprzęt medyczny

Jest to oferta skierowana do Ratowników– osób uprawnionych do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Propozycja jest poparta naszym doświadczeniem oraz jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi uprawnień Ratownika na podstawie art. 13 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dn. 8 września 2006 r.[1]