medline@medline.pl

68/412 71 18

Defibrylator z respiratorem w jednej ręce