medline@medline.pl

515 088 687

Defibrylator z respiratorem w jednej ręce